Tento obchod používa cookies na poskytovanie lepších služieb. Odporúčame ich používať na plné využitie poskytovaných možností.

Tepelné čerpadlá Buderus - alternatíva vo vykurovaní

Tepelné čerpadlá Buderus - alternatíva vo vykurovaní

Tepelné čerpadlá Buderus sú zariadenia slúžiace na vykurovanie objektov i na prípravu TÚV. Oblasť použitia je hlavne v rodinných domoch s nízkou potrebou tepelnej energie. Zariadenie je možné inštalovať do interiéru i do exteriéru.

Tepelná energia z vonkajšieho prostredia

Tieto zariadenia dokážu využívať tepelnú energiu vonkajšieho prostredia. Ako zdroj tepla je použitý vzduch, studničná či odpadová voda alebo teplo obsiahnuté v zemi. Pre zvýšenie celkovej teplotnej úrovne je teplo získané z týchto zdrojov prenášané v uzavretom okruhu chladiacim médiom cez kompresor, ktorý stlačením média „dodáva“ zvyšnú časť tepelnej energie. Celkové získané teplo odovzdávané do vykurovacieho systému teda dodáva cca. z 3/4 tepelný zdroj a z 1/4 elektrická práca špirálového kompresora.

Výhoda vzduchu ako tepelného zdroja

Výhodou je jeho okamžitá dostupnosť a prakticky nevyčerpateľnosť. Pre zariadenia Logafix WPL je možná vnútorná i vonkajšia inštalácia. Pri vnútornej inštalácii ponúka výrobca dokonale odhlučnené potrubia na prívod a odvod vzduchu. Výhodou zariadenia inštalovaného vonku sú zase minimálne inštalačné náklady. Zariadenia sú takisto vybavené rôznymi konštrukčnými prvkami tlmiacimi hluk, jeho prevádzka je teda veľmi tichá a spĺňa všetky európske normy pre hluk i v obytných oblastiach. Vďaka použitému chladivu je možná prevádzka pri teplote vzduchu -20° až +35°C. Pri prevádzke sa odporúča použitie zásobnej nádrže na vykurovanie kvoli kolísavým teplotám vzduchu.

Zem ako tepelný zdroj

Pri použití tepelného zdroja zem sa na prenos zdrojového tepla používajú zemné vrty alebo zemné kolektory. V nich prúdi teplonosné médium soľanka - zmes vody a nemrznúcej zmesi. Vzhľadom na dobré vlastnosti zeme ako zdroja tepla je možné zariadenie Logafix WPS prevádzkovať celoročne na vykurovanie i prípravu TÚV s teplotami zeme -5 až +17°C.

Teplo z podzemných studní

Tepelné čerpadlá Logafix WPW, typ voda/voda využívajú teplo z podzemných studní. Tento zdroj energie je pri dobrom nadimenzovaní studne mimoriadne spoľahlivý, vďaka celoročnému udržaniu teploty vody 7 - 12°C. Zariadenia sú veľmi efektívne z hľadiska spotreby elektrickej energie. Preto dokážu bez prídavného zdroja (elektrovložka v zásobnej nádrži a.i.) pokryť celoročnú potrebu tepla vykurovania i TÚV. Zariadenia Buderus sú vybavené špeciálnym špirálovým výmenníkom z ušľachtilej ocele odolnej voči korózii a vzniku námrazy. Preto nie je pri teplote zdrojovej vody <13°C potrebná jej chemická analýza.

Vysoký stupeň energetickej optimalizácie

Nutnosťou prevádzky tepelného čerpadla Buderus Logafix je hlavne vysoký stupeň energetickej optimalizácie. Zabezpečí to regulátor tepelného čerpadla. Regulátor typu WPM reguluje, riadi a monitoruje kompletné bivalentné, monovalentné a monoenergetické vykurovacie zariadenia ako i prípravu TÚV. Inštalovaný je na stenu alebo, alebo vnútri v prístroji. Popri štandardných funkciách, ako sú ekvitermické regulovanie prevádzky i s vnútorným diaľkovým ovládaním, možnosť nastavovania týždenného programu pre vykurovacie okruhy a množstve doplnkových funkcií, zabezpečí automatické inteligentné odmrazovanie tepelného čerpadla vzduch - voda, pomocou inteligentnej fuzzy - logiky. Software je možné kedykoľvek dodatočne aktualizovať. Regulátor teda tiež v maximálnej miere prispieva k veľmi dobrej účinnosti prevádzky tepelného čerpadla a maximálnej spokojnosti užívateľa.

Ekologická prevádzka

Vysoký dôraz kládol výrobca na ekologickosť prevádzky. Zariadenie je vybavené chladivom ktoré neobsahuje halogénové uhľovodíky a nepoškodzuje životné prostredie. Ďalšou výhodou vyplývajúcou z konštrukcie je i to, že pri prevádzke tepelného čerpadla nedochádza k tvorbe emisií, či iných odpadových látok zaťažujúcich zemskú atmosféru. Takto sa tepelné čerpadlo stáva ekologickou alternatívou k doterajším klasickým spotrebičom spaľujúcim fosílne palivá, ktorých zásoby postupne ubúdajú. Pri dobre izolovanej stavbe, použitím podlahového vykurovania je tepelné čerpadlo vzduch - voda schopné pokryť až 97% celkovej potreby nákladov na vykurovanie.

Tepelné čerpadlá Buderus Logafix sa vyznačujú vysokými parametrami prevádzky, kvalitou prevedenia, vysokou úspornosťou i ekologickosťou.

Súvisiace články