Tento obchod používa cookies na poskytovanie lepších služieb. Odporúčame ich používať na plné využitie poskytovaných možností.

SIEA zverejnila termíny ďalších kôl na rok 2020

SIEA zverejnila termíny ďalších kôl na rok 2020

SIEA zverejnila termíny ďalších kôl

Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejnila termíny ďalších kôl národného projektu Zelená domácnostiam II. V prvých troch tohtoročných kolách projektu Zelená domácnostiam II vydala už takmer 2-tisíc poukážok. Ďalší záujemcovia budú môcť požiadať o príspevky na tepelné čerpadlá 24. marca 2020. V poslednom 27. kole zameranom na slnečné kolektory SIEA vydala 600 poukážok v hodnote 1 milión €, ktoré bolo uzatvorené po 17 minútach, keď záujem o podporu prekročil vyčlenenú čiastku.

Kolo:Dátum ZariadeniaAlokácia SR mimo BSK (€)Odhad počtu poukážokTermín rezerváciePodanie žiadosti na preplatenie do
28.10.3.2020fotovoltický panel700 000 €4679.4.202010.6.2020
29.24.3.2020tepelné čerpadlo1 500 000 €50023.4.202024.6.2020
30.31.3.2020kotol na biomasu 400 000 €26730.4.202030.6.2020
31.14.4.2020slnečný kolektor700 000 €40014.5.202014.7.2020
32.21.4.2020fotovoltický panel500 000 €33321.5.202021.7.2020

K avízovaným zmenám v systéme zatiaľ nedošlo

Na tepelné čerpadlá SIEA v úvodnom 25. kole Zelenej domácnostiam II 2020 bola vyčlenená suma 3 milióny €, čo je od začiatku projektu najvyššia suma v kole určenom pre jeden druh zariadenia. Kolo bolo uzatvorené už po 13 minútach od otvorenia, keď záujem o podporu prekročil vyčlenenú čiastku. K dlhodobo avízovaným zmenám registrácie žiadostí typu "zásobníka elektronických žiadostí" teda doteraz nedošlo. Na tepelné čerpadlá sa aj v roku 2020 plánuje celkovo uvoľniť polovica sumy financií z projektu.

Kedy teda bude možné požiadať o poukážku?

Už zajtra - utorok 10. marca vyhlási SIEA 28. kolo, zamerané na podporu využívania fotovoltických panelov, v ktorom je k dispozícií 700-tisíc €. Harmonogram pokračuje kolom pre tepelné čerpadlá, ktoré sa uskutoční 24. marca. Na toto už 29. kolo, určené pre tepelné čerpadlá, je vyčlenená suma 1,5 milióna €, vďaka ktorej by podporu mohlo získať približne 500 domácností. 31. marca 2020 bude možné požiadať o poukážky na kotly na biomasu v celkovej hodnote 400-tisíc €. V kole určenom pre slnečné kolektory, 14. apríla, je vyčlenených 700-tisíc € a zatial posledný známy termín zverejnený na tento rok je 21. apríla - kolo pre fotovoltické panely, v ktorom bude k dispozícií 500-tisíc €.
Solárne systémy KLIMA House - Humenné a Prešov

Len pre domácnosti mimo Bratislavský kraj

Kolá budú otvárané v určený deň o 15-tej hodine. Informácie o ďalších termínoch, kedy bude možné požiadať o poukážku, SIEA spresní v nasledujúcich mesiacoch. Aktuálne je z projektu Zelená domácnostiam II podporených viac ako 5 800 zrealizovaných inštalácií zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Celková suma preplatených poukážok, ktoré boli vydané vlani, je 11,4 milióna €. V rámci projektu budú do roku 2023 podporené inštalácie s celkovým inštalovaným výkonom 140 MW. Podpora z projektu Zelená domácnostiam II nie je určená pre domácnosti v Bratislavskom samosprávnom kraji, ktorý patrí medzi viac rozvinuté regióny.

Poukážky môžu pokryť maximálne 50% ceny

Aj v roku 2020 znovu platí, že poukážky môžu pokryť maximálne 50% oprávnených výdavkov na dodávku zariadenia vrátane montáže a inštalácia musí byť zrealizovaná až po vydaní poukážky. Naďalej bude kladený veľký dôraz na minimalizáciu znečisťovania ovzdušia, preto budú podporené len kotly na biomasu a iné moderné zelené technológie, nie kotly na uhlie.