Tento obchod používa cookies na poskytovanie lepších služieb. Odporúčame ich používať na plné využitie poskytovaných možností.

Nákup po telefóne

Nákup po telefóne 0908 031 531
Pon-Pia: 8:00-17:00
Sobota: 8:00-12:00

Projekt Zelená domácnostiam pokračuje aj v roku 2019

Projekt Zelená domácnostiam pokračuje aj v roku 2019

Minuloročný pilotný národný projekt Zelená domácnostiam sa tešil veľkému záujmu aj keď nie všetkým žiadateľom sa poukážku podarilo získať. Je preto dobrou spravou, že SIEA pripravuje aj v roku 2019 plynulé pokračovanie tohoto úspešného projektu pod jednoduchým názvom Zelená domácnostiam II. V rámci nového projektu je schválený celkový rozpočet 48 miliónov eur a celkovo sa očakáva, že v rámci projektu by mohlo byť do roku 2023 podporených ďalších 25-tisíc inštalácií v domácnostiach mimo Bratislavského kraja. Zásadnou zmenou je, že pôvodný systém vydávania poukážok SIEA sa rozšíri o tzv. "zásobník žiadostí", aby mohli domácnosti žiadať o poukážky priebežne. Podrobnejšie informácie vám prinesieme čoskoro.

Slovenské domácnosti získajú príspevky
na zariadenia už v prvom štvrťroku 2019

 

Aby mohli domácnosti využiť na inštaláciu aj jarné obdobie, budú poukážky spočiatku vydávané prostredníctvom jednotlivých kôl tak ako v minulosti. "Keď bude k dispozícii upravený informačný systém na vydávanie poukážok, prejde sa na nový spôsob so zásobníkom žiadostí, ktorý umožní, aby mohli domácnosti žiadať o poukážky priebežne," uviedla generálna riaditeľka Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Alexandra Velická v reakcii na vyzvanie na predloženie národného projektu, ktoré bolo zverejnené 14. decembra 2018.

 

 

Nasledujúce kolá sa budú pre každý druh podporovaných zariadení vyhlasované samostatne. Aj nový projekt má prispieť predovšetkým k plneniu tých ukazovateľov Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktoré sa týkajú zvýšenia inštalovaného výkonu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. V rámci projektu bude do roku 2023 podporených v domácnostiach mimo Bratislavského samosprávneho kraja ďalších 25-tisíc inštalácií s celkovým inštalovaným výkonom 140 MW.

Od roku 2015 bolo v rámci projektu Zelená domácnostiam

 


18502 podporených domácností

v našich domácnostiach inštalovaných 18502 zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje


využitých poukážok za 41 mil eur

bolo využitých poukážok pre domácnosti v celkovej hodnote už viac ako 41 miliónov eur

tisíce inštalovaných zariadení

6974 slnečných kolektorov, 5242 tepelných čerpadiel a 3673 fotovoltických systémov

v ponuke 3600 typov zariadení

vyhlásených 28 kôl, v ktorých si domácnosti mohli vybrať až z 3600 typov zariadení

Aj v druhej fáze projektu môžu poukážky pokryť maximálne 50% oprávnených výdavkov na dodávku zariadenia (vrátane montáže) a inštalácia musí byť zrealizovaná až po vydaní poukážky. Naďalej bude prioritou dôraz na minimalizáciu znečisťovania ovzdušia. Napríklad namiesto kotlov na uhlie budú preto podporované len inštalácie kotlov na biomasu. Jedna zo zmien sa týka aj fotovoltických zariadení, kde sa už nebudú uprednostňovať inštalácie s využitím akumulácie vyrobenej elektriny do batérií, ale samotné batérie budú oprávneným výdavkom. Zohľadňovať sa bude aj aktuálny vývoj cien zariadení na trhu. Výška podpory bude uvedená v nových všeobecných podmienkach národného projektu zverejných spolu s harmonogramom plánovaných kôl po schválení projektu.