Tento obchod používa cookies na poskytovanie lepších služieb. Odporúčame ich používať na plné využitie poskytovaných možností.

Harmonogram plánovaných kôl projektu Zelená domácnostiam 2019

Harmonogram plánovaných kôl projektu Zelená domácnostiam 2019
KoloDátum ZariadeniaAlokácia SR mimo BSK (€)1Odhad počtu poukážokTermín rezerváciePodanie žiadosti na preplatenie do 2
1.19.3.2019slnečný kolektor800 000 €45718.4.201919.6.2019
2.26.3.2019fotovoltický panel800 000 €53325.4.201926.6.2019
3.2.4.2019tepelné čerpadlo800 000 €3962.5.20192.7.2019
4.9.4.2019kotol na biomasu800 000 €5339.5.20199.7.2019
5.16.4.2019slnečný kolektor800 000 €45716.5.201916.7.2019
6.30.4.2019fotovoltický panel800 000 €53330.5.201930.7.2019
7.7.5.2019tepelné čerpadlo800 000 €3966.6.20197.8.2019
8.14.5.2019kotol na biomasu800 000 €53313.6.201914.8.2019
9.21.5.2019slnečný kolektor500 000 €28620.6.201921.8.2019
10.28.5.2019fotovoltický panel500 000 €33327.6.201928.8.2019
11.4.6.2019tepelné čerpadlo500 000 €2484.7.20194.9.2019
12.11.6.2019kotol na biomasu400 000 €26711.7.201911.9.2019
13.18.6.2019slnečný kolektor500 000 €28618.7.201918.9.2019
14.25.6.2019fotovoltický panel500 000 €33325.7.201925.9.2019
15.9.7.2019tepelné čerpadlo500 000 €2488.8.20199.10.2019
16.23.7.2019kotol na biomasu400 000 €26722.8.201923.10.2019
17.6.8.2019slnečný kolektor500 000 €2865.9.20196.11.2019
18.20.8.2019fotovoltický panel500 000 €33319.9.201920.11.2019
19.3.9.2019tepelné čerpadlo500 000 €2483.10.20193.12.2019
20.10.9.2019kotol na biomasu400 000 €26710.10.201910.12.2019

 

Kolá budú otvárané v určený deň o 15-tej hodine.

Výška vyčlenených prostriedkov na pripravované kolá v roku 2019 je indikatívna. Môže sa meniť v závislosti od miery využitia už vydaných poukážok a záujmu zo strany domácností. Pri plánovaní alokácie musí SIEA prihliadať na prínos zariadení k určenému cieľu. Ak posledný deň lehoty na predloženie žiadosti o preplatenie poukážky pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty na predloženie žiadosti o preplatenie poukážky najbližší nasledujúci pracovný deň.

Zdroj: zelenadomacnostiam.sk