Tento obchod používa cookies na poskytovanie lepších služieb. Odporúčame ich používať na plné využitie poskytovaných možností.

Nákup po telefóne

Nákup po telefóne 0908 031 531
Pon-Pia: 8:00-17:00
Sobota: 8:00-12:00

Zelená domácnostiam v roku 2017 - dátumy ďalších kôl

Zelená domácnostiam v roku 2017 - dátumy ďalších kôl

V projekte Zelená domácnostiam môžu záujemcovia o príspevky žiadať o poukážku už každý mesiac. Častejšie kolá s menšími vyčlenenými čiastkami majú svoje špecifiká. Nižšie nájdete harmonogram plánovaných kôl v projekte Zelená domácnostiam s indikatívnymi alokáciami. Kolá sú otvárané v určený deň o 15:00 hod. Výška vyčlenených prostriedkov na jednotlivé kolá v roku 2017 je indikatívna. Môže byť vyššia v závislosti od miery využitia už vydaných poukážok. 

Vyplnenie elektronickej žiadosti

Po otvorení kola vždy o 15:00, bude možné vyplniť elektronický formulár žiadosti. Okrem presného typu  zariadenia je nutné mať k dispozícii aj údaje týkajúce sa miesta inštalácie. Tieto žiadateľ nájde v liste vlastníctva domu, v ktorom bude zariadenie využívané. Vyplnenie žiadosti v elektronickom systéme neznamená, že žiadosť je ukončená. Pre ukončenie žiadosti je nutné čo najskôr potvrdiť záujem o poukážku prostredníctvom kliknutia na odkaz, ktorý je po požiadaní doručený na e-mailovú adresu zadanú v žiadosti. Žiadatelia, ktorí potvrdia záujem o vydanie poukážky v priebehu kola, dostanú prostredníctvom e-mailovej správy vyrozumenie o výsledku žiadosti v krátkom čase. Žiadatelia, ktorí potvrdia záujem o poukážku až po skončení kola, dostanú vyrozumenie o neúspešnej žiadosti do 24-hodín od otvorenia kola.

Informačný systém, ktorý slúži na prijímanie žiadostí o vydanie poukážky, pracuje automaticky. Po vyplnení žiadosti obratom odosiela správu s výzvou a aktívnym linkom na potvrdenie záujmu na e-mailovú adresu, ktorú uvedie záujemca v žiadosti.

Vyhodnocovanie žiadostí

Pri vyhodnocovaní žiadostí informačný systém nezohľadňuje iba čas, kedy domácnosť potvrdí záujem o poukážku prostredníctvom odkazu doručeného v emailovej správe, ale aj uplatnenie uprednostňujúcich kritérií. V prípade kôl, ktoré budú zamerané len na podporu zariadení na výrobu tepla, môžu žiadatelia uplatniť dve uprednostňujúce kritériá. Najvyššiu prioritu má podpora zariadení na výrobu tepla v budovách, kde boli vykonané opatrenia na zníženie spotreby energie.

Druhé kritérium s menšou váhou súvisí s tým, či bude zariadenie využívané v lokalitách, kde nie sú vybudované systémy centralizovaného zásobovania teplom. Informačný systém žiadosti s uplatneným uprednostňujúcim kritériom automaticky posunie pri vyhodnocovaní pred žiadosti, ktoré kritériá uplatnené nemajú.

KOLODÁTUMZARIADENIESUMA (€)ODHADVYDANÉ
Spolu15 000 0006 857
6.4.4.2017teplo2 000 000980992
7.18.4.2017elektrina*1 000 000366339
8.2.5.2017teplo1 500 000735767
9.16.5.2017elektrina**900 000330
10.23.5.2017teplo1 200 000588
11.30.5.2017teplo1 100 000539
12.13.6.2017elektrina450 000165
13.27.6.2017teplo1 100 000539
14.11.7.2017elektrina450 000165
15.8.8.2017teplo1 100 000539
9.-11.2017teplo, elektr.4 200 0001935

Na čo nezabudnúť? 

  • Pripravte si všetky potrebné údaje vopred. Čas vypĺňania svojej žiadosti môžete skrátiť, ak si údaje vopred pripravíte a pri vypĺňaní už budete presne vedieť, čo a ako vyplniť
  • Pozorne zadávajte najmä číslo listu vlastníctva, súpisné číslo domu, druh zariadenia a počet kolektorov alebo panelov.  Práve pri nich sa stávajú najčastejšie chyby, kvôli ktorým nemožno poukážku využiť
  • Rovnako dôležité je uviesť správnu emailovú adresu, na ktorú bude zaslaný potvrdzovací email
  • Ak neviete rýchlo a jednoznačne odpovedať na otázku v úlohe s obrázkami, vyžiadajte si ďalšiu úlohu
  • Ak rozpísanú elektronickú žiadosť nie je možné dokončiť, problém môže byť vo vašom pripojení, alebo bolo kolo už uzatvorené a informačný systém vyhodnocuje prijaté žiadosti

* Alokácia bola aktualizovaná 11.4.2017 – podľa osobitných podmienok 7. kola z 800 000 € na 1 000 000 €. V tejto súvislosti bola pomerne znížená výška alokácie na kolá vyhlasované od septembra do novembra 2017.

** Alokácia bola aktualizovaná 9.5.2017 – podľa osobitných podmienok 9. kola z 650 000 € na 900 000 €. V tejto súvislosti bola pomerne znížená výška alokácie na kolá vyhlasované od septembra do novembra 2017.