Tento obchod používa cookies na poskytovanie lepších služieb. Odporúčame ich používať na plné využitie poskytovaných možností.

Nákup po telefóne

Nákup po telefóne 0908 031 531
Pon-Pia: 8:00-17:00
Sobota: 8:00-12:00

Uvažujete aký kotol kúpiť? A kde? Toto vyrieši Vašu dilému!

Uvažujete aký kotol kúpiť? A kde? Toto vyrieši Vašu dilému!

Moderné vykurovanie a prietokový ohrev vody od INTERGAS

Mnoho domácností ešte využíva plynové závesné a turbokotly pre vykurovanie a prietokový ohrev vody. Napriek tomu, že im toto riešenie vyhovuje, urobilo nariadenie EÚ o ekodizajne čiaru cez rozpočet. Existuje však moderné riešenie – kondenzačné kotly INTERGAS. Sú koncipované tak, aby títo ľudia mohli zostať pri tom, čo si obľúbili, s čím majú skúsenosti, ale so zásadne vyššou účinnosťou a ak majú záujem, tak aj s plným komfortom ovládania cez internet. Výrobok bol ako novinka prezentovaný na Aqua-THERM Praha 2016.

Spoľahlivý, účinný, odolný a pritom malý...

Majitelia bytov a rodinných domov, napojených na zemný plyn, majú jasno. Chcú kondenzačný kotol. Rádovo štyri pätiny z nich chcú kotol, na ktorý sa budú môcť spoľahnúť ďalších 10 aj viac rokov bez ohľadu na spoločenskú prestíž jeho značky. Chcú kotol účinný, mechanicky odolný, pritom malý a taký, ktorého servis bude jednoduchý. Chcú mať prospech z technológie kondenzačného využitia zemného plynu a pritom nepotrebujú kotol nadmerne konštrukčne sofistikovaný, obmedzený v jeho elektronickej a softvérovej výbave.

Nastupuje nová trieda kondenzačných kotlov

V súlade s nariadením EK č. 813/2013 a 814/2013 – Ekodizajn, prestali od 26. septembra minulého roka výrobcovia a dovozcovia uvádzať na trh EÚ kotly, ktoré nespĺňajú sprísnený limit sezónnej účinnosti. Trh opúšťajú nekondenzačné turbo a atmosférické kotly a po roku 2018 skončí aj výnimka na niektoré kombinované atmosférické kotly v komínovom prevedení (typ B) s prietokovú alebo zásobníkovú prípravou teplej vody, zaústené do spoločných odvodov spalín. Tieto skutočnosti otvorili dvere pre nástup novej triedy závesných kondenzačných kotlov.

Kondenzačný kotol Intergas - ovládanie

Špecifiká plynových kondenzačných kotlov INTERGAS

Väčšina slovenských domácností sa naučila využívať výhody nekondenzačných závesných, konštrukčne jednoduchších atmosférických kotlov alebo turbokotlov, určených len pre vykurovanie alebo s prietokovou prípravou teplej vody. Toto riešenie im vyhovuje a plní ich potreby. Vykurovanie bytu a prípravu teplej vody berú ako nutnosť, do ktorej chcú investovať len nevyhnutne potrebnú časť svojho rozpočtu. Na prvý pohľad sa zdá, že nariadenie o ekodizajne im urobilo čiaru cez rozpočet. Kotly INTERGAS sú však koncipované tak, aby títo ľudia mohli zostať pri tom, čo si obľúbili, s čím majú skúsenosti, ale so zásadným zvýšením využitia energie v zemnom plyne a ak majú záujem, tak aj s plným komfortom ovládania cez internet.

Konštrukcia kotla

Základom závesných plynových kondenzačných kotlov INTERGAS je výmenník tepla, ktorý na strane sa spalinami tvorí pozdĺžne rebrovaný hliníkový odliatok a na strane s vykurovacou vodou, alebo ohrievanou pitnou vodou, medená rúrka, ktorá je v odliatku zaliata. Použité kovy majú najvyššiu tepelnú vodivosť medzi kovovými materiálmi používanými na výrobu kotlov, meď je na prvom mieste a hliník na druhom. Dokonalý prestup tepla medzi nimi je daný zaliatím medeného potrubia do odliatku pri jeho tlakovom liatí do oceľovej formy.

Rúrkový výmenník na strane vody

Na strane vody je medené potrubie. V prípade solo kotla jeden rúrkový had pre vykurovanie. V kotli kombinovanom jeden had pre vykurovanie, bližšie k ploche s lamelami v styku so spalinami a druhý za ním, na ohrev vody. Medené potrubia v vykurovacej vode odstraňuje problémy s jej kvalitou, ktoré sú známe u výmenníkov len z hliníkových zliatin. Medené potrubia je jeden z najobľúbenejších materiálov pre rozvody vykurovacích sústav. Dostatočne veľký a konštantný prietokový profil rúrky výmenníka obmedzuje potenciál vzniku usadenín. Vysoká tepelná vodivosť kovov odstraňuje miestnej prehriatia, ktorá sa občas vyskytnú v oceľoliatiny a sú iniciátormi tvorby usadenín. Kladne sa prejavuje aj veľká tepelná kapacita tela výmenníka, ktorá vyhladzuje teplotné špičky od zapálenia alebo zhášanie horáku, nárazového prúdenia ohrievanej vody.

Samostatná prevádzka vykurovania alebo prípravy teplej vody

V prietokové príprave teplej vody má dlhý výmenník, tvorený medenou rúrkou zaliatu v masívnom tele, zásadné prednosť. V spojení s ďalšou špecialitou kombinovaných kotlov INTERGAS, teda možnosťou samostatnej prevádzky len vykurovania alebo len prípravy teplej vody, možno pri väčšine prevádzkových stavov dosahovať najvyššieho stupňa kondenzácie, a teda najvyššiu účinnosť využitia tepla vzniknutého spálením plynu v horáku. Výmenník trvalo znáša veľký teplotný rozdiel, napríklad aj 8 ° C na vtoku pitnej vody a 60 ° C na výtoku teplej vody. Schopnosť výmenníka byť trvale v prevádzke pri rozdiele teplôt aj cez 50 K je skutočne ojedinelá!

V bežnej kombi-prevádzke sa okruh vykurovania dočasne obmedzí len vtedy, ak odber teplej vody presahuje 2 litre za minútu a pre prípravu teplej vody je potrebný väčší výkon. Do 2 litrov za minútu môžu byť vykurovanie a príprava teplej vody v prevádzke spoločne.

Nezanedbateľným prínosom prietokovej prípravy teplej vody je minimalizácia rizika premnoženia baktérií legionel, ktorú vníma stále viac užívateľov.

Samostatný výmenník pre prípravu teplej vody znižuje počet konštrukčných dielov kotla, odstraňuje potrebu riadeného trojcestného prepínacieho ventilu nutného pri kotloch pracujúcich s externým doskovým výmenníkom alebo zásobníkom. Ďalšou výhodou je jednoduchosť čistenia. Čím menšie sú kanáliky, typicky v doskových výmenníkoch, ktorými ohrievaná voda tečie, tým významnejšie škody usadeniny a nečistoty spôsobujú. Rúrkový výmenník kotlov INTERGAS sa v prípade potreby čistí veľmi ľahko, na mieste, nie je nutné ho pre dokonalé čistenie zasielať do strediska údržby doskových výmenníkov. Táto práca s kotlom INTERGAS zostáva plne v réžii servisného technika kotla.

Tento argument potvrdzuje prax z oblastí so zhoršenou kvalitou pitnej vody. Na rozdiel od mnohých iných technicky náročných kotlov sa kotly INTERGAS vzhľadom k svojej konštrukcii dokážu so zhoršenými pomermi dlhodobo vyrovnávať - zaručuje to dlhú životnosť zariadenia, po ktorej užívatelia tak často volajú.

Kotlové úsporné obehové čerpadlo WILO Yonos Para 15-7,5 minimalizuje spotrebu elektrickej energie. Vzhľadom k rúrkovej konštrukcii výmenníka a jeho veľmi malej hydraulické strate, je možné kotol integrovať dokonca aj do vykurovacej sústavy s prirodzenou cirkuláciou!

V domácnosti je kladený veľký dôraz na úroveň hluku z činnosti kotla. Hladina akustického výkonu kotlov INTERGAS je preto na veľmi priaznivej úrovni LWA = 45 dB.

Odvod spalín

Spalinové hrdlo kotla môže mať priemer 60 alebo 80 mm a prívod spaľovacieho vzduchu môže byť koncentrický 100 alebo 125 mm, alebo možno zvoliť delený prívod vzduchu a odvod spalín. Prepojenie závesného kondenzačného kotla INTERGAS s flexibilným spalinovým systémom RENOFLEX pre vložkovanie existujúcich komínov z neho robí ideálnu náhradu zastaraných atmosférických a turbokotlov.

Regulácia a riadenie

Riadiaca jednotka kotla je vybavená pre drôtovú i bezdrôtovú komunikáciu, diagnostiku cez počítač a po pripojení externého snímača vonkajšej teploty vie ekvitermickú prevádzku.

Teplá voda

Je pripravovaná prednostne. Možno voliť aj komfortnú dodávku teplej vody, pri ktorej je zaistený predohrev výmenníka pre dodávku teplej vody bez oneskorenia. Voľbou Eco funkcie sa ovplyvní chod s ohľadom na správanie užívateľov a znižuje sa spotreba plynu. Komfort dodávky teplej vody zodpovedá napusteniu vane s objemom 120 litrov za 10 minút. Navyše, doplnenie o zásobník pre nadštandard je bežne riešiteľné.

Je určený pre výmenu Vášho starého kotla

Závesné kondenzačné kotly INTERGAS sú primárne určené pre zámeny starých kotlov v bytoch, kde sa využíva konanie priestorovým termostatom podľa teploty vo vybranej miestnosti.

Možno si dokonca ponechať aj obľúbený drôtový termostat on-off, na ktorý sú užívatelia už zvyknutí. Viac komfortu a úspornosti ponúka drôtová alebo bezdrôtová verzia termostatu programovateľného na dobu 7 dní.

Najrozsiahlejšie možnosti ovládania ponúka sada zložená z bezdrôtového OpenTherm termostatu Round Modulation™ a tzv. RFD Gateway, značky Honeywell. Komunikácia medzi riadiacou jednotkou kotla, termostatom a Gateway prebieha bezdrôtovo. Gateway sa prepojí bežným káblom LAN s konektorom na routeri pre pripojenie k Internetu. Pomocou aplikácií pre smartfón alebo tablet, ktoré sú na stiahnutie zadarmo, si užívateľ cez internet konfiguruje programové riadenie termostatu. Toto riešenie je unikátne svojou jednoduchosťou a v spojení s kotlom INTERGAS je aj neobvykle úsporné.

Kotol je k dispozícii spolu s odbornou montážou a servisom v našej predajni.

 

mám záujem o kotol Intergas