Tento obchod používa cookies na poskytovanie lepších služieb. Odporúčame ich používať na plné využitie poskytovaných možností.

Nákup po telefóne

Nákup po telefóne 0908 031 531
Pon-Pia: 8:00-17:00
Sobota: 8:00-12:00

Tretie kolo dotácií Zelená domácnostiam - september 2016

Tretie kolo dotácií Zelená domácnostiam - september 2016

6. septembra 2016 štartuje už tretie kolo dotácií!

Pripravte sa už teraz! Tretie kolo projektu Zelená domácnostiam bude vyhlásené 6. septembra 2016 o 12. h. O nové poukážky s platnosťou 3 mesiace budú môcť požiadať iba domácnosti z mimobratislavských krajov.

 

Ako sa pripraviť na 3. kolo Zelenej domácnostiam

Prečo sa posúval termín tretieho kola?

Najdôležitejšou príčinou posunu termínu bolo predkladanie veľkého množstva poukážok z prvého a druhého kola na preplatenie až v posledné dni ich platnosti. K posunu pôvodne avizovaného termínu prispeli aj chyby na strane žiadateľov a zhotoviteľov - predložené dokumenty boli neúplné, prípadne nesprávne a ich posudzovanie sa tak predlžovalo. Žiadosti o preplatenie priniesli aj rôzne neštandardné situácie, s ktorými sa zhotovitelia museli vysporiadať v súlade so všeobecnými a osobitnými podmienkami projektu Zelená domácnostiam. Posun termínu bol spôsobený aj prebiehajúcimi kontrolami už zrealizovaných inštalácií. 

Kontroly zrealizovaných inštalácií - poraďte sa vopred!

Podpora z európskych fondov prostredníctvom národného projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) je určená na inštaláciu zariadení v domácnostiach. Osobitne sú preto posudzované prípady, pri ktorých je zariadenie nainštalované v domácnosti prepojenej so zhotoviteľom alebo v domácnosti so sídlom (prevádzkou) podnikateľských subjektov. V týchto prípadoch sa overuje, či domácnosti uviedli pravdivé informácie o splnení podmienok čerpania dotácie. Kontroly sa týkajú už preplatených poukážok ale aj poukážok čakajúcich na preplatenie.

Väčšina kontrol na miestach inštalácií bola úspešná a poukážky boli uhradené. Všetky poukážky bez nutnosti vykonania kontroly na mieste budú preplatené v najbližších dňoch. Ďalšie úhrady budú realizované v krátkom čase po kladnom posúdení, respektíve podľa výsledku vykonaných kontrol na mieste inštalácií, ak budú nutné.

 

Ako postupovať pri získaní dotácie?

Čas na tepelné čerpadlo aj pre Váš dom - tisíce dotovaných inštalácií

Po prvom a druhom kole je z celkovej sumy 45 miliónov eur určených na projekt už preplatených alebo rezervovaných 6,7 milióna € na viac ako 3 000 zrealizovaných inštalácií. Cieľom SIEA je zabezpečiť priebežné vydávanie a preplácanie poukážok na inštalovanie zariadení na využívanie malých obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach, avšak pri dodržiavaní podmienok financovania z prostriedkov EU. Tomu je potrebné prispôsobiť všetky podmienky a vyhlasovanie ďalších kôl.

 

Bude ďalšie kolo dotácií vyhlásené ešte tento rok?

Zhotovitelia a domácnosti by si mali zvážiť svoje kapacity a možnosti do ďalšieho kola, aby vydané poukážky neprepadli, neostávali nevyužité a neinštalovali sa na poslednú chvíľu. Len s takýmto prístupom bude môcť systém vydávania poukážok fungovať plynule a ďalšie mimobratislavské kolo by mohlo byť vyhlásené ešte tento rok.

Projekt Zelená domácnostiam

je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia. Uvoľňovanie európskych prostriedkov predpokladá niekoľkostupňovú kontrolu, ktorá má na všetkých úrovniach zabezpečiť, že pomoc je využitá efektívne, hospodárne a len za účelom, na ktorý bola určená. Kontrolované nie sú len domácnosti, ale aj SIEA. Preverované boli napríklad postupy vydávania poukážok, ale aj spôsob, akým SIEA kontroluje domácnosti a zhotoviteľov, či podmienky pomoci spĺňajú domácnosti v zmysle ich čestných vyhlásení.

 

chcem si TU uplatniť poukážku na dotáciu

Sme registrovaným oprávneným zhotoviteľom s osvedčením na montáž tepelných čerpadiel, slnečných kolektorov a kotlov na biomasu.

Zdroj: zelenadomacnostiam.sk