Tento obchod používa cookies na poskytovanie lepších služieb. Odporúčame ich používať na plné využitie poskytovaných možností.

Nákup po telefóne

Nákup po telefóne 0908 031 531
Pon-Pia: 8:00-17:00
Sobota: 8:00-12:00

HYBRID 8 - kombinácia tepelného čerpadla a kotla

HYBRID 8 - kombinácia tepelného čerpadla a kotla

Vykurujte hybridne

Spoločnosť DAIKIN uviedla na slovenský trh zaujímavé zariadenie, ktoré v sebe kombinuje plynový kondenzačný kotol a tepelné čerpadlo. Vďaka tejto kombinácii tak môžete vykurovať a ohrievať teplú vodu veľmi úsporne aj v mrazoch, kedy bežná tepelné čerpadlá typu vzduch-voda už nie sú natoľko efektívne. Má to svoju logiku a je preto prekvapujúce, že takýchto produktov nenájdeme na našom trhu viac. Kombinácia tepelného čerpadla typu vzduch-voda a plynového kotla totiž môže využívať prednosti oboch technológií k veľmi úspornej prevádzke. Pri bežných vonkajších teplotách zariadenie pracuje v režime tepelného čerpadla, v menších mrazoch sa potom pripojí kondenzačný kotol a vykurujete v hybridnom režime. Niekoľko najchladnejších dní v roku potom pracuje samotný plynový kotol.

Všetko závisí na dobrej regulácii

Kombinácia tepelného čerpadla a plynového kotla si samozrejme vyžiadala aj trochu zložitejšiu reguláciu. Je totiž potrebné zabezpečiť, aby obe technológie pracovali čo najúspornejšie. Pri inštalácii je preto nutné zvoliť, či bude zariadenie pracovať v ekonomickom alebo ekologickom režime. Ekologicky režim minimalizuje spotrebu primárnej energie (teda elektriny a plynu), v ekonomickom režime potom zariadenie pracuje s čo najnižšími prevádzkovými nákladmi. Režim musí nastaviť technik pri inštalácii a bohužiaľ ho nemožno užívateľsky meniť.

Prevádzka podľa aktuálnych cien

Regulácia využíva aj aktuálne ceny elektriny a plynu, ktoré si užívateľ môže sám nastaviť. Ceny energií sa potom zohľadňujú v samotnej prevádzke. Akonáhle to začne byť nákladovo priaznivejšie, prepne sa zariadenie do hybridnej prevádzky, kedy sa pre ohrev vody začne využívať aj plyn. Presný moment z výhradnej prevádzky tepelného čerpadla na hybridný prevádzku závisí na vlastnostiach objektu, zadaných cenách energií a konkrétnych požiadavkách obyvateľov domu na dodávku tepla.

Je to prietokový ohrievač

Ohrev vody prebieha na princípe priameho ohrevu studenej vody s využitím plynulej kondenzácie spalín. Zariadenie preto vždy pracuje s maximálnou úsporou. Na vysokej efektivite ohrevu sa podieľa aj špeciálny tepelný výmenník s dvojitým okruhom, ktorý sa používa ako pre vykurovanie domácnosti, tak pre ohrev vody. Čo je dôležité, zariadenie môže pracovať simultánne - je možné súčasne vykurovať aj ohrievať teplú vodu. Podľa údajov výrobcu by zariadenie vďaka použitým technológiám malo byť pri ohreve vody až o 30% účinnejšie ako bežný kondenzačný plynový kotol.

Vodu ohreje až na 80°

Toto tepelné čerpadlo je vysokoteplotné, môže teda ohrievať vodu až na 80° C. Jeho vykurovací faktor je 5,04 pri A7 / W35. Hybridné tepelné čerpadlo predstavuje ideálnu náhradu za staré plynové kotly bez nutnosti náročnej rekonštrukcie vykurovacej sústavy. Vďaka vysokej výstupnej teplote možno zariadenie efektívne prevádzkovať ako s existujúcimi vykurovacími telesami, tak neskôr aj s nízkoteplotnou vykurovacou sústavou po prípadnej rekonštrukcii.

Nahradí Váš starý kotol, pribudne vonkajšia jednotka

Ďalším významným argumentom pre náhradu starého plynového kotla sú malé rozmery vnútornej jednotky. Odpadá teda nutnosť nejakých veľkých zásahov do existujúcej technickej miestnosti domu. Pribudne však vonkajšia jednotka, ktorá vám nejaký odľahlý kút dvora zaberie. Hlučnosť vonkajšej jednotky je v tejto triede bežná - papierovo 48 alebo 49 dB podľa verzie, v praxi ale skôr nižšia.

Hospodárna prevádzka za adekvátnu cenu

Kombinácia tepelného čerpadla vzduch-voda a kondenzačného plynového kotla by mala byť podľa údajov až o 35% účinnejšia ako u súčasných kondenzačných plynových kotlov. Tepelné čerpadlo sa potom na celkovej prevádzke podieľa na 60 - 70%. Cena tohto zariadenia zodpovedá kombinácii dvoch použitých technológií - kupujete tepelné čerpadlo aj kondenzačný plynový kotol. Za zariadenie s 5kW vonkajšou jednotkou zaplatíte približne 6 300 eur vrátane DPH.

Návratnosť investície

Samozrejme záleží na ročnej spotrebe tepla na vykurovanie a ohrev vody. Výrobca uvádza, že hybridné tepelné čerpadlo Daikin Altherma - dokáže oproti staršiemu plynovému kotlu ušetriť cca 690 eur pri celkovom požiadavke 22500 kWh na vykurovanie a ohrev vody ročne. Príslušná štúdia ale prebehla v Belgicku a je preto nutné vziať do úvahy, okrem iného, belgické klimatické podmienky.

Toto Hybridné tepelné čerpadlo nájdete aj v našom obchode - vyžiadajte si u nás technickú konzultáciu, ochotne Vám poradíme..

 

Chcem kúpiť tepelné čerpadlo Daikin HYBRID 8 Mám záujem o konzultáciu k Daikin HYBRID 8