Tento obchod používa cookies na poskytovanie lepších služieb. Odporúčame ich používať na plné využitie poskytovaných možností.

Ako postupovať pri získaní dotácie 2016

Ako postupovať pri získaní dotácie 2016

1. Konzultujte riešenie so špecialistom

Uistite sa, že spĺňate podmienky na udelenie dotácie. Vyžiadajte si u nás technickú konzultáciu, ochotne Vám poradíme pri výbere najvhodnejšieho riešenia. V tomto kroku získate aj zhotoviteľa, ktorý Vám dodá a odborne namontuje vybrané riešenie. Neodporúčame kupovať tovar samostatne a až potom hľadať zhotoviteľa. Dotáciu môžete totiž uplatniť len z faktúry zhotoviteľa a samostatným nákupom by ste tak o väčšinu dotácie prišli.

2. Požiadajte o poukážku u SIEA

Po výbere zhotoviteľa a nastavení konkrétneho riešenia aj s cenovou ponukou môžete požiadať o poukážku na tejto stránkePrichystajte si aj všetky údaje o nehnuteľnosti, na ktorú chcete umiestniť zariadenie, vrátane údajov z katastra nehnuteľností. V žiadosti je potrebné uviesť katastrálne územie, súpisné číslo nehnuteľnosti uvedené na liste vlastníctva a číslo listu vlastníctva. Zmluvu o poskytnutí príspevku spolu s poukážkou Vám SIEA doručí do 30 dní.

Upozornenie: Po vyplnení formulára bude na váš email odoslaná potvrdzujúca správa. Ak v emailovej správe kliknete na "POTVRDIŤ", budete môcť podať novú žiadosť o vydanie poukážky na dotáciu najskôr po uplynutí 30 dní! Potvrdzujte preto iba žiadosť, ktorou ste si 100% istý. Ak potrebujete opraviť údaje vo Vašej žiadosti, ignorujte odkaz "POTVRDIŤ" v emailovej správe, ktorú ste dostali a vyplňte si novú žiadosť.

3. Uplatnite poukážku u zhotoviteľa

Platnosť poukážky je len 30 dní od jej vydania. Do tejto lehoty ju musí zhotoviteľ zaregistrovať v SIEA a do 6 mesiacov od tohto dátumu požiadať o jej preplatenie, dôležitý je preto včasný výber vhodného zhotoviteľa aj určenie termínu inštalácie.


Vyžiadajte si u nás technickú konzultáciu, ochotne Vám poradíme pri výbere najvhodnejšieho riešenia.

 

chcem uplatniť poukážku na dotáciu