Štátne dotácie na obnoviteľné zdroje energie 2016

Štátne dotácie na obnoviteľné zdroje energie 2016

Projekt Zelená domácnostiam - 2016 / 2. kolo

Druhé kolo projektu Zelená domácnostiam zatiaľ nie je spustené, o vydanie poukážky do druhého kola preto ešte nie je možné požiadať! Hneď ako bude oznámené dáme Vám vedieť tu, na našom blogu, na tejto linke:

 

 

V januári 2016 bude vyhlásené 2. kolo štátnych dotácií v rámci projektu Zelená domácnostiam. Od 1.12. 2015 sa už konečne realizujú dlho sľubované dotácie na obnoviteľné zdroje energie. Prostriedky na 1. kolo dotácií však boli vyčerpané po 4 dňoch, preto sa pripravte už teraz!

Dotácie z projektu sú poskytované na slnečné kolektory, fotovoltaické panely, tepelné čerpadlá a kotly na biomasu a sú dostupné iba pre domácnosti a bytové domy, čiže majiteľov rodinných domov a pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, za podmienok určených v rámci projektu.

Výška podpory pre rodinné domy

zdrojvýška podpory na
1 kW inšt. výkonu
max. výška podpory
Kotly na biomasu€ 100€ 1.500
Slnečné kolektory€ 500€ 1.750
Tepelné čerpadlဠ370€ 3.700
Fotovoltaické panely (≤ 1 kW)€ 1.200 + bonus za batérie€ 1.200 + € 900
Fotovoltaické panely (> 1 kW)€ 1.200 (≤ 1kW) + € 900 (> 1kW) + bonus za batérie€ 2.550 + € 900
Bonus za batérie (fotovoltické panely)€ 180€ 900
Veterné turbíny (≤ 1 kW)€ 1.500 + bonus za akumuláciu elektriny€ 1.500 + € 1.575
Veterné turbíny (> 1 kW)€ 1.500 (≤ 1kW) + € 1.000 (> 1kW) + bonus za batérie€ 3.000 + € 1.575
Bonus za batérie (veterné turbíny)€ 180€ 1.575

Výška podpory pre bytové domy

zdrojvýška podpory na
1 kW inšt. výkonu
max. výška podpory
Kotly na biomasu€ 501 byt = 7 kW
Slnečné kolektory (≤ 20 kW)€ 4501 byt = 1 kW, (€ 9.000)
Slnečné kolektory (> 20 kW)€ 450 (≤ 20 kW) + € 350 (> 20kW)1 byt = 1 kW

Ako sa na dotácie pripraviť?

Dotácie sa prideľujú systémom "kto sa skôr prihlási, skôr dostane poukážku na dotáciu" až do vyčerpania všetkých prostriedkov určených na tento projekt. Napíšte nám a získajte ďalšie užitočné informácie k uplatneniu poukážky.

 

chcem uplatniť poukážku na dotáciu