Tento obchod používa cookies na poskytovanie lepších služieb. Odporúčame ich používať na plné využitie poskytovaných možností.

Štátne dotácie na obnoviteľné zdroje energie 2016

Štátne dotácie na obnoviteľné zdroje energie 2016

Projekt Zelená domácnostiam - 2016 / 2. kolo

Druhé kolo projektu Zelená domácnostiam zatiaľ nie je spustené, o vydanie poukážky do druhého kola preto ešte nie je možné požiadať! Hneď ako bude oznámené dáme Vám vedieť tu, na našom blogu, na tejto linke:

 

 

V januári 2016 bude vyhlásené 2. kolo štátnych dotácií v rámci projektu Zelená domácnostiam. Od 1.12. 2015 sa už konečne realizujú dlho sľubované dotácie na obnoviteľné zdroje energie. Prostriedky na 1. kolo dotácií však boli vyčerpané po 4 dňoch, preto sa pripravte už teraz!

Dotácie z projektu sú poskytované na slnečné kolektory, fotovoltaické panely, tepelné čerpadlá a kotly na biomasu a sú dostupné iba pre domácnosti a bytové domy, čiže majiteľov rodinných domov a pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, za podmienok určených v rámci projektu.

Výška podpory pre rodinné domy

zdrojvýška podpory na
1 kW inšt. výkonu
max. výška podpory
Kotly na biomasu€ 100€ 1.500
Slnečné kolektory€ 500€ 1.750
Tepelné čerpadlဠ370€ 3.700
Fotovoltaické panely (≤ 1 kW)€ 1.200 + bonus za batérie€ 1.200 + € 900
Fotovoltaické panely (> 1 kW)€ 1.200 (≤ 1kW) + € 900 (> 1kW) + bonus za batérie€ 2.550 + € 900
Bonus za batérie (fotovoltické panely)€ 180€ 900
Veterné turbíny (≤ 1 kW)€ 1.500 + bonus za akumuláciu elektriny€ 1.500 + € 1.575
Veterné turbíny (> 1 kW)€ 1.500 (≤ 1kW) + € 1.000 (> 1kW) + bonus za batérie€ 3.000 + € 1.575
Bonus za batérie (veterné turbíny)€ 180€ 1.575

Výška podpory pre bytové domy

zdrojvýška podpory na
1 kW inšt. výkonu
max. výška podpory
Kotly na biomasu€ 501 byt = 7 kW
Slnečné kolektory (≤ 20 kW)€ 4501 byt = 1 kW, (€ 9.000)
Slnečné kolektory (> 20 kW)€ 450 (≤ 20 kW) + € 350 (> 20kW)1 byt = 1 kW

Ako sa na dotácie pripraviť?

Dotácie sa prideľujú systémom "kto sa skôr prihlási, skôr dostane poukážku na dotáciu" až do vyčerpania všetkých prostriedkov určených na tento projekt. Napíšte nám a získajte ďalšie užitočné informácie k uplatneniu poukážky.

 

chcem uplatniť poukážku na dotáciu