Tento obchod používa cookies na poskytovanie lepších služieb. Odporúčame ich používať na plné využitie poskytovaných možností.

Nákup po telefóne

Nákup po telefóne 0908 031 531
Pon-Pia: 8:00-17:00
Sobota: 8:00-12:00

Dotácie na obnoviteľné zdroje energie 2015

Dotácie na obnoviteľné zdroje energie 2015

Zelená domácnostiam 2015 / 1. kolo

Názov projektu je Zelená domácnostiam. Prostriedky na 1. kolo dotácií boli vyčerpané po 4 dňoch, v januári 2016 bude vyhlásené ďalšie kolo. Dotácie sú poskytované na slnečné kolektory, fotovoltaické panely, tepelné čerpadlá a kotly na biomasu. 

Dotácie z projektu sú dostupné iba pre domácnosti t.j. majiteľov rodinných domov a spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, čiže bytové domy za podmienok určených v rámci projektu.

Výška podpory pre rodinné domy

Zdroj energieVýška podpory na
1 kW inštalovaného výkonu
Maximálna výška podpory
Slnečné kolektory€ 500€ 1.750
Kotly na biomasu€ 100€ 1.500
Tepelné čerpadlဠ370€ 3.700
Fotovoltické panely (≤ 1 kW)€ 1.200 + bonus za batérie€ 1.200 + € 900
Fotovoltické panely (> 1 kW)€ 1.200 (≤ 1kW) + € 900 (> 1kW) + bonus za batérie€ 2.550 + € 900
Bonus za batérie (fotovoltické panely)€ 180€ 900
Veterné turbíny (≤ 1 kW)€ 1.500 + bonus za akumuláciu elektriny€ 1.500 + € 1.575
Veterné turbíny (> 1 kW)€ 1.500 (≤ 1kW) + € 1.000 (> 1kW) + bonus za batérie€ 3.000 + € 1.575
Bonus za batérie (veterné turbíny)€ 180€ 1.575

Výška podpory pre bytové domy

Zdroj energieVýška podpory na
1 kW inštalovaného výkonu
Maximálna výška podpory
Slnečné kolektory (≤ 20 kW)€ 4501 byt = 1 kW, (€ 9.000)
Slnečné kolektory (> 20 kW)€ 450 (≤ 20 kW) + € 350 (> 20kW)1 byt = 1 kW
Kotly na biomasu€ 501 byt = 7 kW

Ste pripravení na dotácie?

Prideľovanie dotácií bude fungovať tak, že kto sa skôr prihlási, skôr dostane poukážku na dotáciu. Až do vyčerpania prostriedkov určených na projekt.