Tento obchod používa cookies na poskytovanie lepších služieb. Odporúčame ich používať na plné využitie poskytovaných možností.

Dotácie na inštaláciu tepelných čerpadiel!

Dotácie na inštaláciu tepelných čerpadiel!

V rámci projektu Zelená domácnostiam, bude možné získať podporu na inštaláciu tepelných čerpadiel, ktoré budú slúžiť predovšetkým na vykurovanie.

TEPELNÉ ČERPADLO KÚRENIE/CHLADENIE/TÚV

Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré využíva teplo z vonkajšieho prostredia. Je určené najmä pre nízkoteplotné vykurovacie systémy, ako je napr.  podlahové, stenové alebo stropné vykurovanie, v domoch s dobrou tepelnou izoláciou. Vďaka efektívnemu využívaniu obnoviteľnej energie znižujú tepelné čerpadlá prevádzkové náklady domácnosti na vykurovanie a prípravu teplej vody.

Prostredníctvom tepelných čerpadiel je možné využiť energiu z okolitého vzduchu, zeme alebo vody na ohriatie vody, ktorou sa zabezpečuje vykurovanie alebo príprava teplej vody. Podporené budú tepelné čerpadlá vzduch-voda, zem-voda a voda-voda, ktoré splnia stanovené technické podmienky. V závislosti od spôsobu odovzdávania tepla do priestoru, je možné tento zdroj využiť aj na chladenie rodinného domu.

JE NUTNÉ DODRŽAŤ POŽIADAVKY

Inštalácie tepelných čerpadiel budú podporené len v prípade, ak budú dodržané aj nasledujúce požiadavky vyplývajúce z Operačného programu Kvalita životného prostredia: v rodinných domoch iba vtedy ak inštaláciou tepelného čerpadla nedôjde k odpojeniu domácnosti od systému centralizovaného zásobovania teplom (CZT) alebo k výraznému zhoršeniu parametrov systému CZT.

NA ČO MÔŽETE ZÍSKAŤ DOTÁCIU?

Oprávnené výdavky na inštaláciu tepelných čerpadiel sú:

  • tepelné čerpadlo
  • akumulačný zásobník vody/zásobníkový ohrievač vody
  • zemné vrty
  • komponenty nutné pre prevádzku tepelného čerpadla (napr.: obehové čerpadlo, expanzná nádoba, ventily, ekvitermická regulácia, riadiaca jednotka)
  • montážny materiál potrebný na zapojenie tepelného čerpadla
  • montážne práce
  • skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky

SADZBY A HODNOTY POUKÁŽKY NA INŠTALÁCIU TEPELNÉHO ČERPADLA

  • 370 € na 1 kW výkonu tepelného čerpadla; maximálna výška podpory je 3 700 € na inštaláciu tepelného čerpadla.