VARIANT  

VARIANT

Kotly na pevné palivo - najnižšie náklady na vykurovanie, možnosť využitia v miestach bez dostupnosti zemného plynu alebo poddimenzovanými elektrickými rozvodmi